ÐIỂM THI ÐẠI HỌC 2011
HDT SốBáoDanh gửi 6779
ÐIỂM CHUẨN ÐẠI HỌC 2011
HDC MãTrường gửi 6779

TÌM KIẾM NHANH CÁC TRƯỜNG ÐẠI HỌC CAO ÐẲNG THPT

Loading

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2011 tỉnh Phú Thọ

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2011 TỈNH PHÚ THỌ

******

     Để nhận điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2011 tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất ngay khi có điểm thi. Bạn hãy nhanh tay soạn tin:

HDCM MÃTỈNH MÃTRƯỜNG gửi 8702

Ví dụ: Bạn ở Phú Thọ và thi vào trường THPT Đoan Hùng (Mã tỉnh của Phú Thọ  là 15 và số mã trường của của trường THPT Đoan Hùng là 016). Để nhận được điểm chuẩn vào lớp 10, soạn tin: 

HDCM  15 016 gửi 8702

Tổng đài sẽ gửi điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của bạn ngay khi có kết quả!


DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG NGHỀ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2011 SỞ GD-ĐT: 15 PHÚ THỌ

Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
15
001
THPT Việt Trì
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì
2
15
002
THPT Nguyễn Tất Thành
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì
2
15
003
THPT Công nghiệp Việt Trì
Phường Thanh Miếu, TP Việt trì
2
15
004
THPT Bán công Công nghiệp Việt trì
Phường Thanh Miếu, TP Việt trì
2

005
THPT Chuyên Hùng Vương
Phường Tân Dân, TP Vịêt Trì
2
15
006
THPT Dân lập Âu Cơ
Phường Tân Dân, TP Vịêt Trì
2
15
007
THPT Lê Quý Đôn
Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì
2
15
008
THPT Dân lập Vân Phú
Xã Vân Phú, TP Việt Trì
2
15
009
THPT Herman
Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì
2
15
010
Trung tâm GDTX Việt Trì
Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì
2
15
011
THPT Hùng Vương
Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
2
15
012
THPT Bán công Hùng Vương
Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
2
15
013
THPT Thị Xã Phú Thọ
Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
2
15
014
THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ
Hà Lộc, TX Phú Thọ (HSNTđược tính hộ khẩu gốc)
1
15
015
Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ
Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ
2
15
016
THPT Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng
1
15
017
THPT Bán công Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng
1
15
018
THPT Chân Mộng
Xã Chân Mộng, H. Đoan Hùng
1
15
019
THPT Quế Lâm
Xã Quế Lâm, H. Đoan Hùng
1
15
020
Trung tâm GDTX-HN Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng
1
15
021
THPT Thanh Ba
Xã Ninh Dân, H. Thanh Ba
1
15
022
THPT Bán công Thanh Ba
Xã Ninh Dân, H. Thanh Ba
1
15
023
Trung tâm GDTX Thanh Ba
Xã Đào Giã, H. Thanh Ba
1
15
024
THPT Yển Khê
Xã Yển Khê, H. Thanh Ba
1
15
025
THPT Hạ Hoà
Thị trấn Hạ Hoà, H. Hạ Hoà
1
15
026
THPT Vĩnh Chân
Xã Vĩnh Chân, H. Hạ Hoà
1
15
027
THPT Xuân Áng
Xã Xuân áng, H. Hạ Hoà
1
15
028
Trung tâm GDTX Hạ Hoà
Thị trấn Hạ Hoà, H. Hạ Hoà
1
15
029
THPT Cẩm Khê
Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê
1
15
030
THPT Bán công Cẩm Khê
Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê
1
15
031
THPT Hiền Đa
Xã Hiền Đa, H. Cẩm Khê
2NT
15
032
THPT Phương Xá
Xã Phương Xá, H. Cẩm Khê
2NT
15
033
Trung tâm GDTX-HN Cẩm Khê
Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê
1
15
034
THPT Yên Lập
Thị trấn Yên lập, H. Yên lập
1
15
035
THPT Lương Sơn
Xã Lương Sơn, H. Yên Lập
1
15
036
Trung tâm GDTX Yên Lập
Thị trấn Yên lập, H. Yên lập
1
15
037
THPT Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh sơn
1
15
038
THPT Bán công Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh sơn
1
15
039
THPT Minh Đài
Xã Minh Đài, H. Tân Sơn
1
15
040
THPT Hương Cần
Xã Hương Cần, H. Thanh sơn
1
15
041
THPT Thạch Kiệt
Xã Thach Kiệt, H. Tân Sơn
1
15
042
Trung Tâm GDTX – HN Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn
1
15
043
THPT Phù Ninh
Xã Phú Lộc, H. Phù Ninh
1
15
044
THPT Bán công Phù Ninh
Xã Phú Lộc, H. Phù Ninh
1
15
045
THPT Tử Đà
Xã Tử Đà, H. Phù Ninh
2NT
15
046
 THPT Phan  Đăng Lưu
Thị trấn Phong Châu H. Phù Ninh
1
15
047
THPT Trung Giáp
Xã Trung Giáp, H. Phù Ninh
1
15
048
Trung tâm GDTX Phù Ninh
Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh
1
15
049
THPT Long Châu Sa
Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao
2NT
15
050
THPT Lâm Thao
Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao
2NT
15
051
THPT Phong Châu
Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao
1
15
052
THPT Bán công Phong Châu
Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao
1
15
053
Trung tâm GDTX Lâm Thao
Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao
2NT
15
054
THPT Tam Nông
Xã Hương Nộn, H. Tam Nông
1
15
055
THPT Bán công Tam Nông
Xã Hương Nộn, H. Tam Nông
1
15
056
THPT Mỹ Văn
Xã  Tứ Mỹ, H. Tam Nông
1
15
057
Trung tâm GDTX Tam Nông
Xã Hưng Hoá, H. Tam Nông
1
15
058
THPT Thanh Thuỷ
Xã La Phù, H. Thanh Thuỷ
1
15
059
THPT Trung Nghĩa
Xã Trung Nghĩa, H. Thanh Thuỷ
1
15
060
Trung tâm GDTX Thanh Thuỷ
Xã La Phù, H. Thanh Thuỷ
1
15
061
THPT Kỹ Thuật Việt Trì
Xã Vân Phú, TP Việt Trì
2
15
062
CĐ Công nghiệp Hoá chất
Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao
1
15
063
CĐ nghề Cơ điện Phú Thọ
Thị trấn Thanh Ba, H. Thanh Ba
1
15
064
Trung tâm KTTHHN tỉnh
Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì
2
15
065
THPT Văn Miếu
Xã Văn Miếu, H. Thanh Sơn
1
15
066
THPT Vũ Thê Lang
Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
2
15
067
TT Kỹ thuật TH- HN TX Phú Thọ
Phường âu cơ, thị xã Phú Thọ
2
15
068
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thị Trấn Hạ Hoà
1
15
069
THPT Minh Hoà
Xã Minh Hoà, H. Yên Lập
1
15
070
THPT Tản Đà
Thị Trấn Thanh Thuỷ
1
15
071
Trung tâm GDTX-HN Tân Sơn
Xã Minh Đài, H. Tân Sơn
1
15
072
THPT  Hưng Hoá
Thị trấn Tam Nông, huyên Tam Nông
1
15
073
THPT Trường Thịnh
TX. Phú Thọ
2
15
074
THPT Nguyễn Huệ
Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh
1
15
075
 CĐ Hoá chất
Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao
1
15
076
 CĐ Công nghiệp thực phẩm
Phường Tân Dân thành phố Việt Trì
2
15
077
 CĐ nghề Phú Thọ
Xã Vân Phú  thành phố Việt Trì
2
15
078
 CĐ nghề Giấy và Cơ điện
Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh
1
15
079
CĐ nghề Cngh và Nông lâm Phú Th
Xã  Hà  Lộc  Thị xã Phú Thọ
2
15
080
  TC nghề Cnghệ và Vận tải Phú Thọ
Phường Thanh Miếu thành phố Việt Trì
2
15
081
Trường TC nghề DTNT  Phú Thọ
Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn
1
15
082
 TC nghề Herman Gmeiner Việt Trì
Phường Dữu Lâu thành phố Việt Trì
2
15
083
TC nghề Bách khoa Phú Thọ
Phường Tiên Cát thành phố Việt Trì
2
15
084
TC nghề Cnghệ, Du lịch và  dịch vụ Phú Nam
Xã Vân Phú thành phố Việt Trì
2


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét